top of page
suomi.png

Suomi

 5 545 000 asukasta

Aikavaraamo logo x500.png

Suomi

Finland

arrow&v
Ocean

Katso missä lentokoneet lentävät

 • Maailmanlaajuinen lennonseurantapalvelu, joka tarjoaa sinulle reaaliaikaista tietoa tuhansista lentokoneista ympäri maailmaa.

Lentokoneet kartalla

1.11.21

Valtakunnallinen palvelu

Katso missä lentokoneet lentävät

 • Maailmanlaajuinen lennonseurantapalvelu, joka tarjoaa sinulle reaaliaikaista tietoa tuhansista lentokoneista ympäri maailmaa.

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Vastuualueet

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Sisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Ministeriö valmistelee poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön.

Ministeriö vastaa myös siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksista sekä Suomen lippuun ja vaakunaan liittyvistä asioista.


Sisäministeriö

21.10.21

Valtakunnallinen palvelu

Vastuualueet

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Sisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Ministeriö valmistelee poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön.

Ministeriö vastaa myös siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksista sekä Suomen lippuun ja vaakunaan liittyvistä asioista.


© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Vastuualueet

TEM vastaa yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Myös energiapolitiikan toteutus ja maahanmuuttajien kotouttaminen kuuluvat ministeriön vastuulle.


Työ- ja elinkeinoministeriö

21.10.21

Valtakunnallinen palvelu

Vastuualueet

TEM vastaa yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Myös energiapolitiikan toteutus ja maahanmuuttajien kotouttaminen kuuluvat ministeriön vastuulle.


© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Vastuualueet

Ympäristöministeriö haluaa olla yhteistyöhakuinen vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Vastaamme valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat muun muassa ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, ympäristönsuojelua, rakennettua ympäristöä, asumista ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.


Ympäristöministeriö

21.10.21

Valtakunnallinen palvelu

Vastuualueet

Ympäristöministeriö haluaa olla yhteistyöhakuinen vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Vastaamme valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat muun muassa ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, ympäristönsuojelua, rakennettua ympäristöä, asumista ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.


© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Omakannasta näkee

 • reseptit

 • hoitoon liittyvät kirjaukset

 • EU:n koronatodistuksen

 • laboratorio- ja röntgentutkimukset

 • mitkä terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat käsitelleet käyttäjän resepti- tai terveystietoja Kanta-palvelujen kautta.


Omakannassa voi myös

 • pyytää reseptin uusimista

 • tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon

 • antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen

 • antaa suostumuksen reseptitietojen luovuttamiseen toiselle Euroopan maan apteekille

 • selata omia hyvinvointitietojaan

Omakanta

29.9.21

Valtakunnallinen palvelu

Omakannasta näkee

 • reseptit

 • hoitoon liittyvät kirjaukset

 • EU:n koronatodistuksen

 • laboratorio- ja röntgentutkimukset

 • mitkä terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat käsitelleet käyttäjän resepti- tai terveystietoja Kanta-palvelujen kautta.


Omakannassa voi myös

 • pyytää reseptin uusimista

 • tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon

 • antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen

 • antaa suostumuksen reseptitietojen luovuttamiseen toiselle Euroopan maan apteekille

 • selata omia hyvinvointitietojaan

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean
 • Kaikki veroasiat

VERO

8.7.22

Valtakunnallinen palvelu

 • Kaikki veroasiat

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Mikä on Lämpiö?

Lämpiössä on senioreille suunnattuja kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita, joita voit käyttää kotona, palvelutalossa tai palvelukeskuksessa. Niitä katsotaan videotallenteina tai suorina lähetyksinä. Lisäksi on videopuheluilla tehtäviä ohjattuja ryhmiä ja tapaamisia omien kaverien kanssa.


LÄMPIÖ.FI

2.1.23

Verkkopalvelu

Mikä on Lämpiö?

Lämpiössä on senioreille suunnattuja kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita, joita voit käyttää kotona, palvelutalossa tai palvelukeskuksessa. Niitä katsotaan videotallenteina tai suorina lähetyksinä. Lisäksi on videopuheluilla tehtäviä ohjattuja ryhmiä ja tapaamisia omien kaverien kanssa.


© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean


 • Liikenne- ja viestintävirasto on Suomen valtion virasto, joka aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2019. Se muodostettiin yhdistämällä Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto ja osa Liikennevirastosta.

Liikenne- ja viestintävirasto

1.11.21

Valtakunnallinen palvelu


 • Liikenne- ja viestintävirasto on Suomen valtion virasto, joka aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2019. Se muodostettiin yhdistämällä Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto ja osa Liikennevirastosta.

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Katso missä junat kulkevat

 • Seuraa junien kulkua ympäri Suomen reaaliajassa!

 • Junat kartalla -palvelu hyödyntää junien GPS-paikannusta sekä Väyläviraston kulkutietoja, jotka antavat sinulle parhaan ja ajantasaisimman tiedon junien kulusta.

Junat kartalla

1.11.21

Valtakunnallinen palvelu

Katso missä junat kulkevat

 • Seuraa junien kulkua ympäri Suomen reaaliajassa!

 • Junat kartalla -palvelu hyödyntää junien GPS-paikannusta sekä Väyläviraston kulkutietoja, jotka antavat sinulle parhaan ja ajantasaisimman tiedon junien kulusta.

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Vastuualueet

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa Suomen koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat siten varhaiskasvatus, koulutus, opintotuki, tiede, taide ja kulttuuri, tekijänoikeus, liikunta, nuorisotyö, kirjastot ja kirkollisasiat


Opetus- ja kulttuuriministeriö

21.10.21

Valtakunnallinen palvelu

Vastuualueet

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa Suomen koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat siten varhaiskasvatus, koulutus, opintotuki, tiede, taide ja kulttuuri, tekijänoikeus, liikunta, nuorisotyö, kirjastot ja kirkollisasiat


© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Ministeriön tavoitteena on

Liikenne- ja viestintäpolitiikan päämääränä on lainsäädännön keinoin turvata kansalaisten toimiva arki ja tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkuminen.

Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset linjaukset ja lainsäädännön.

Valmistelu tehdään avoimesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.


 1. Tavoite ja tehtävät

 2. Henkilö- ja tavaraliikenne

 3. Viestintämarkkinat

 4. Viestinnän peruspalvelut

 5. Toimiluvat

Liikenne- ja viestintäministeriö

21.10.21

Valtakunnallinen palvelu

Ministeriön tavoitteena on

Liikenne- ja viestintäpolitiikan päämääränä on lainsäädännön keinoin turvata kansalaisten toimiva arki ja tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkuminen.

Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset linjaukset ja lainsäädännön.

Valmistelu tehdään avoimesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.


 1. Tavoite ja tehtävät

 2. Henkilö- ja tavaraliikenne

 3. Viestintämarkkinat

 4. Viestinnän peruspalvelut

 5. Toimiluvat

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Vastuualueet

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala on laaja. Tukena työssä on koko hallinnonalan virastojen ja laitosten asiantuntemus.


Sosiaali- ja terveysministeriö

21.10.21

Valtakunnallinen palvelu

Vastuualueet

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala on laaja. Tukena työssä on koko hallinnonalan virastojen ja laitosten asiantuntemus.


© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Valtioneuvosto

Valtioneuvoston käsite on monimerkityksellinen. Sillä voidaan tarkoittaa pääministeristä ja muista ministereistä koostuvaa maan hallitusta. Sillä voidaan myös tarkoittaa valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa organisatorista kokonaisuutta. Toisinaan valtioneuvostolla tarkoitetaan myös pelkästään valtioneuvoston yleisistuntoa tai ministeristökokonaisuutta. Useimmiten asiayhteydestä ilmenee, mitä missäkin yhteydessä tarkoitetaan.


Valtioneuvostossa on nykyisin 12 ministeriötä. Kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta.


Valtioneuvoston yleisistunnossa asioiden käsittelyä johtaa pääministeri. Pääministeri on myös lakisääteisten ministerivaliokuntien puheenjohtaja.

Valtioneuvosto

21.10.21

Valtakunnallinen palvelu

Valtioneuvosto

Valtioneuvoston käsite on monimerkityksellinen. Sillä voidaan tarkoittaa pääministeristä ja muista ministereistä koostuvaa maan hallitusta. Sillä voidaan myös tarkoittaa valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa organisatorista kokonaisuutta. Toisinaan valtioneuvostolla tarkoitetaan myös pelkästään valtioneuvoston yleisistuntoa tai ministeristökokonaisuutta. Useimmiten asiayhteydestä ilmenee, mitä missäkin yhteydessä tarkoitetaan.


Valtioneuvostossa on nykyisin 12 ministeriötä. Kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta.


Valtioneuvoston yleisistunnossa asioiden käsittelyä johtaa pääministeri. Pääministeri on myös lakisääteisten ministerivaliokuntien puheenjohtaja.

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Yhteiset Lapsemme ry on Tienoo.fi-palvelun tuottaja.


Palvelu sisältää videoesityksiä useilla kielillä maahanmuuttajien tarpeisiin.


 • Videot ja ohjeet arjesta, yhteiskunnasta ja oikeuksista Suomessa.

 • Kartat ja puhelinnumerot palveluihin.

 • Klikkaa kuvaa haluamastasi aihealueesta.

 • Vaihda kieltä tai paikkakuntaa ylhäältä.

 • Kuuntele otsikot kaiuttimen kuvakkeesta.

Tienoo

20.10.21

Valtakunnallinen palvelu

Yhteiset Lapsemme ry on Tienoo.fi-palvelun tuottaja.


Palvelu sisältää videoesityksiä useilla kielillä maahanmuuttajien tarpeisiin.


 • Videot ja ohjeet arjesta, yhteiskunnasta ja oikeuksista Suomessa.

 • Kartat ja puhelinnumerot palveluihin.

 • Klikkaa kuvaa haluamastasi aihealueesta.

 • Vaihda kieltä tai paikkakuntaa ylhäältä.

 • Kuuntele otsikot kaiuttimen kuvakkeesta.

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean
 • Hoida veroasiasi OmaVerossa. Kirjaudu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.


Omavero

8.7.22

Valtakunnallinen palvelu

 • Hoida veroasiasi OmaVerossa. Kirjaudu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.


© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Kela-asioiden hoitaminen verkossa on kätevää: voit hoitaa asiat missä ja milloin vain. Kun haet tuet ja lähetät liitteet verkossa, ne ovat heti perillä. Näet myös, jos hakemuksestasi puuttuu liitteitä tai lisätietoja.


OmaKelassa voit

 • hakea etuuksia

 • lähettää liitteet

 • tarkistaa päätöksen

 • tarkistaa maksupäivän ja etuuden määrän

 • ilmoittaa muutoksista

 • lähettää ja lukea viestejä

Asiointipalvelu OmaKela

28.9.21

Valtakunnallinen palvelu

Kela-asioiden hoitaminen verkossa on kätevää: voit hoitaa asiat missä ja milloin vain. Kun haet tuet ja lähetät liitteet verkossa, ne ovat heti perillä. Näet myös, jos hakemuksestasi puuttuu liitteitä tai lisätietoja.


OmaKelassa voit

 • hakea etuuksia

 • lähettää liitteet

 • tarkistaa päätöksen

 • tarkistaa maksupäivän ja etuuden määrän

 • ilmoittaa muutoksista

 • lähettää ja lukea viestejä

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Katso missä raitiovaunut menevät

Raitiovaunut Helsingissä

25.6.22

Valtakunnallinen palvelu

Katso missä raitiovaunut menevät

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Katso missä laivat seilaavat

 • MarineTraffic on meriliikennettä reaaliaikaisesti seuraava verkkopalvelu. Se on avoin, yhteisöperusteinen projekti, joka tarjoaa reaaliaikaista tietoa laivojen liikkeistä ja satamista. Tiedonkeruu perustuu aluksissa olevaan AIS-järjestelmään, joka kertoo alusten nopeuden, sijainnin, suunnan ja muita tietoja.

Laivat kartalla

1.11.21

Valtakunnallinen palvelu

Katso missä laivat seilaavat

 • MarineTraffic on meriliikennettä reaaliaikaisesti seuraava verkkopalvelu. Se on avoin, yhteisöperusteinen projekti, joka tarjoaa reaaliaikaista tietoa laivojen liikkeistä ja satamista. Tiedonkeruu perustuu aluksissa olevaan AIS-järjestelmään, joka kertoo alusten nopeuden, sijainnin, suunnan ja muita tietoja.

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Vastuualueet

Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan puolustusministeriön toimialaan kuuluvat puolustuspolitiikka, sotilaallinen maanpuolustus, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen ja sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta.


Puolustusministeriö

21.10.21

Valtakunnallinen palvelu

Vastuualueet

Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan puolustusministeriön toimialaan kuuluvat puolustuspolitiikka, sotilaallinen maanpuolustus, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen ja sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta.


© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Vastuualueet

Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta, valtiontalouden hyvästä hoidosta ja kestävän kuntatalouden toimintaedellytyksistä sekä tuloksellisesta julkisesta hallinnosta.


Valtiovarainministeriö

21.10.21

Valtakunnallinen palvelu

Vastuualueet

Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta, valtiontalouden hyvästä hoidosta ja kestävän kuntatalouden toimintaedellytyksistä sekä tuloksellisesta julkisesta hallinnosta.


© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Ulkoministeriö

21.10.21

Valtakunnallinen palvelu

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on pääministerin johtama ministeriö, joka vastaa hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Kanslia turvaa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa.

Ministeriön tehtäviin kuuluvat Suomen EU-politiikan yhteensovittaminen sekä valtion omistajapolitiikka ja valtioneuvoston kanslian alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus. Sille kuuluvat valtioneuvoston viestintä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittaminen sekä valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus sekä häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen. Kanslian uusimpiin tehtäviin kuuluu valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi.

Valtioneuvoston kanslia

21.10.21

Valtakunnallinen palvelu

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on pääministerin johtama ministeriö, joka vastaa hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Kanslia turvaa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa.

Ministeriön tehtäviin kuuluvat Suomen EU-politiikan yhteensovittaminen sekä valtion omistajapolitiikka ja valtioneuvoston kanslian alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus. Sille kuuluvat valtioneuvoston viestintä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittaminen sekä valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus sekä häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen. Kanslian uusimpiin tehtäviin kuuluu valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi.

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean
 • Suomi sinun kielelläsi, The InfoFinland website is published by the City
  of Helsinki, and it is funded by the state and the InfoFinland member municipalities.

 • Muutto Suomeen, EU-kansalaiset, Ei EU-kansalaiset, Pohjoismaiden kansalaiset, Asukkaaksi rekisteröityminen, Suomeen muuttajan muistilista

 • Elämä Suomessa, Asettuminen Suomeen, Työ ja yrittäjyys, Suomen ja ruotsin kieli, Asuminen, Koulutus, Terveys, Perhe, Ongelmatilanteet, Vapaa-aika

 • Tietoa Suomesta, Perustietoa Suomesta, Suomalainen yhteiskunta, Soita ja kysy neuvoa

 • Pääkaupunkiseutu, Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa

 • Muu maa, Kalajoki, Kokkola, Merijärvi, Oulu, Pyhäjoki, Raahe, Raahe-Kalajoki seutu, Siikajoki, Tampere, Turku, Vaasa

infoFinland

7.10.21

Valtakunnallinen palvelu

 • Suomi sinun kielelläsi, The InfoFinland website is published by the City
  of Helsinki, and it is funded by the state and the InfoFinland member municipalities.

 • Muutto Suomeen, EU-kansalaiset, Ei EU-kansalaiset, Pohjoismaiden kansalaiset, Asukkaaksi rekisteröityminen, Suomeen muuttajan muistilista

 • Elämä Suomessa, Asettuminen Suomeen, Työ ja yrittäjyys, Suomen ja ruotsin kieli, Asuminen, Koulutus, Terveys, Perhe, Ongelmatilanteet, Vapaa-aika

 • Tietoa Suomesta, Perustietoa Suomesta, Suomalainen yhteiskunta, Soita ja kysy neuvoa

 • Pääkaupunkiseutu, Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa

 • Muu maa, Kalajoki, Kokkola, Merijärvi, Oulu, Pyhäjoki, Raahe, Raahe-Kalajoki seutu, Siikajoki, Tampere, Turku, Vaasa

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Passit, henkilökortit, luvat

Matkustusasiakirjoja ja virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi ja henkilökortti, joita voit hakea Suomessa poliisilta.


Tee rikosilmoitus

Rikosilmoitus on poliisille tehtävä ilmoitus mahdollisesta rikoksesta. Rikosilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Rikosilmoituksen voit tehdä haluamasi paikkakunnan poliisille.


Rikosten kirjo on laaja

Erilaisten rikosten kirjo on laaja. Yhteistä rikoksille on, että niillä loukataan jonkun toisen oikeuksia. Rikollisuuden muodot ja rikosilmiöt muuttuvat ja kehittyvät usein teknologisen kehityksen mukana.


Jätä vihje

Voit jättää poliisille rikoksiin liittyviä vihjeitä useilla eri tavoilla. Yleisiä tapoja antaa vihjeitä ovat vihjepuhelimet, vihjesähköpostit, nettivinkki ja palautelomakkeet.

Poliisi

8.7.22

Valtakunnallinen palvelu

Passit, henkilökortit, luvat

Matkustusasiakirjoja ja virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi ja henkilökortti, joita voit hakea Suomessa poliisilta.


Tee rikosilmoitus

Rikosilmoitus on poliisille tehtävä ilmoitus mahdollisesta rikoksesta. Rikosilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Rikosilmoituksen voit tehdä haluamasi paikkakunnan poliisille.


Rikosten kirjo on laaja

Erilaisten rikosten kirjo on laaja. Yhteistä rikoksille on, että niillä loukataan jonkun toisen oikeuksia. Rikollisuuden muodot ja rikosilmiöt muuttuvat ja kehittyvät usein teknologisen kehityksen mukana.


Jätä vihje

Voit jättää poliisille rikoksiin liittyviä vihjeitä useilla eri tavoilla. Yleisiä tapoja antaa vihjeitä ovat vihjepuhelimet, vihjesähköpostit, nettivinkki ja palautelomakkeet.

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

Ocean

Hätäkeskuslaitos

28.9.21

Valtakunnallinen palvelu

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

_edited.jpg

© 2013-2023 aikavaraamo.fi

bottom of page